Pozivamo!

6.12. Duhovna obnova za crkvene pjevače, zborovođe i orguljaše zagrebačkih dekanata

YouTube kanal

Copyright © 2004. - 2014. Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika.
Urednica: Maruša Bartolić, prof. crkvene glazbe - prilagodba Glas Koncila